Aktualno

NAŠE ZNANJE PRENOSIMO NA DRUGE. IZ TOG RAZLOGA OBJAVLJUJEMO NOVOSTI, OBJAVLJUJEMO U STRUČNOJ LITERATURI I REDOVITO PREDAJEMO NA STRUČNIM EDUKACIJAMA.

Pravo i porezi

Pravo i porezi

U  časopisu Pravo i porezi iz siječnja 2015. godine objavljen je članak na temu Porezna reforma 2015., autora Bojana Huzanića: Članak možete potražiti ovdje

saznaj više

RRIF

RRIF

U novom broju časopisa RRIF iz veljače 2015. objavljen je članak na temu Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku i poziv u službene prostorije: Članak možete potražiti ovdje  

saznaj više

Predavač Bojan Huzanić

Predavač Bojan Huzanić

Na web stranici Altius savjetovanja možete pronaći teme i termine novih edukacija s područja poreza: http://www.altius.hr/edukacije/predavaci/bojan-huzanic

saznaj više

Porez na promet nekretnina

Porez na promet nekretnina

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 143/14; dalje u tekstu Zakon o PPNu) mijenjaju se i dopunjuju područja koja se odnose na predmet oporezivanja, poreznu osnovicu, porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo, utvrđivanje poreza, naplata poreza i kaznene odredbe. Predmet oporezivanja U postojećem Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/2000, 127/2000, 153/2002 i 22/2011), mijenja se članak 5. koji prema novoj odredbi glasi: „Prometom nekretnina, u smislu ovoga...

saznaj više

Porez na dobit – novosti

Porez na dobit – novosti

Subjekti oporezivanja Novim odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 143/2014) mijenja se trenutak kada poduzetnik fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit i vođenja dvojnog knjigovodstva. Naime, fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit: 1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00...

saznaj više

Porez na dodanu vrijednost – primjena 1.1.2015

Porez na dodanu vrijednost – primjena 1.1.2015

Pri oporezivanju potrošnje (načelo oporezivanja krajnjeg potrošaća) primjenjuje se Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/2013) koji je u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije na području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i primjenjuje se od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/2014; u daljnjem tekstu Zakon o PDVu) stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine,...

saznaj više

Novi Pravilnik o porezu na dohodak

Novi Pravilnik o porezu na dohodak

Člankom 32. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 79 od 27. lipnja 2013. g. izmijenjen je članak 90. kojim se određuje način isplata pojedinih primitaka.

saznaj više

Harmonizacija direktnih poreza Republike Hrvatske s propisima Europske unije

Harmonizacija direktnih poreza Republike Hrvatske s propisima Europske unije

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju dolazi do značajnih promjena u oporezivanju indirektnim, pa tako i direktnim porezima. Dok je većina poduzetnika koncentrirana na primjenu novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je spomenuti da na snagu stupaju i propisi koji donose velike novosti u oporezivanju direktnim porezima.

saznaj više

PDV-Novosti

PDV-Novosti

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu stupa većina odredbi novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim će se uređivati promet dobara i usluga u tuzemstvu, promet na području EU, promet u „trećim zemljama“ te promet na „trećim područjima“.

saznaj više