Pravno savjetovanje (u suradnji s vanjskim suradnicima)

Između poreznog i općeg prava vrlo često postoji bliska povezanost. Tako je porezni savjetnik koji priprema obračun plaće, vrlo često prva kontakt osoba s kojom se razgovora o pitanjima radnog prava. Isto tako, kod pripreme određenog ugovora, poduzetnik najčešće kontaktira svojeg poreznog savjetnika. Čak i u privatnoj parnici poduzetnik najčešće kontaktira poreznog savjetnika i traži njegovo mišljenje kao neutralnog partnera u tom sporu. Unatoč...

Više

Izrada poslovnih planova

Za početnike i male poduzetnike ovdje se najčešće radi o ispunjavanju nečijih zahtjeva, iako je cilj poslovnih planova stjecanje stvarne i kvalitetne slike koja treba sadržavati bitne informacije za donositelje odluka. Nedostatak poslovnog plana najčešće se očituje u prvim mjesecima poslovanja kad osnivaču postane jasno da njegov start-up projekt nije održiv. SADRŽAJ DOBROG POSLOVNOG PLANA Dobar poslovni plan opisuje poslovnu priliku, kao i...

Više

Transferne cijene

TRANSFERNE CIJENE KOD MEĐUNARODNIH TVRTKI Transferne cijene (“Transfer pricing“) imaju posebnu važnost za međunarodne tvrtke i obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba, ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje. Njihovo...

Više

Analiza poslovanja i poslovno savjetovanje

Većina se tvrtki dugi niz godina nalazi u okruženju ekonomskih, društvenih i tehnoloških promjena. Internacionalizacijom tržišta raste konkurencija i pritisak stalne racionalizacije troškova i povećanja prihoda, te se time povećaju i zahtjevi prema menadžmentu tvrtki. Za donositelja odluka to predstavlja povećanu nesigurnost, veću kompleksnost i sve veću odgovornost u korporativnom upravljanju. SVE VIŠE TVRTKI TRAŽE VANJSKU PODRŠKU Zbog tih...

Više

Priprema i zastupanje kod poreznih nadzora, žalbenih postupaka i upravnog suda

Učestalost poreznih nadzora ovisi prvenstveno o veličini poreznog obveznika. Budući da velike tvrtke ostvaraju najviše oporezivih prihoda, njihove kontrole su puno češće i detaljnije od kontrola ostalih poreznih obveznika. No, u posljednjih nekoliko godina povećao se i broj poreznih nadzora kod malih i srednjih poreznih obveznika. Osim općeg poreznog nadzora Porezna uprava uvodi i posebne kontrole koje su koncetrirane na PDV ili samo porez na...

Više

Profesionalno vođenje financijskog knjigovodstva

Osnovna pretpostavka uspješnog poslovanja je uredno i vjerodostojno knjigovodstvo. Knjiženja i druga evidentiranja obavljamo potpuno, točno, pravodobno, uredno i u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. Naš tim čine obrazovane, informirane i stručne računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju svih vrsta poslovnih, poreznih i računovodstvenih evidencija. Klijentima pristupamo s posebnom pažnjom kako bi pratili sve poslovne...

Više