Naše usluge

Pravno savjetovanje (u suradnji s vanjskim suradnicima)

Između poreznog i općeg prava vrlo često postoji bliska povezanost. Tako je porezni savjetnik koji priprema obračun plaće, vrlo često prva kontakt osoba s kojom se razgovora o pitanjima radnog prava. Isto tako, kod pripreme određenog ugovora, poduzetnik najčešće kontaktira svojeg poreznog savjetnika. Čak i u privatnoj parnici poduzetnik najčešće kontaktira poreznog savjetnika i traži njegovo mišljenje kao neutralnog partnera u tom sporu. Unatoč tome, u praksi se pokazalo da najbolju uslugu može dati samo onaj koji je usko specijaliziran na...

saznaj više

Izrada poslovnih planova

Za početnike i male poduzetnike ovdje se najčešće radi o ispunjavanju nečijih zahtjeva, iako je cilj poslovnih planova stjecanje stvarne i kvalitetne slike koja treba sadržavati bitne informacije za donositelje odluka. Nedostatak poslovnog plana najčešće se očituje u prvim mjesecima poslovanja kad osnivaču postane jasno da njegov start-up projekt nije održiv. SADRŽAJ DOBROG POSLOVNOG PLANA Dobar poslovni plan opisuje poslovnu priliku, kao i mjere koje treba poduzeti kako bi se potencijalni planovi ostvarili. Poslovni plan se najčešće izrađuje...

saznaj više

Transferne cijene

TRANSFERNE CIJENE KOD MEĐUNARODNIH TVRTKI Transferne cijene (“Transfer pricing“) imaju posebnu važnost za međunarodne tvrtke i obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba, ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje. Njihovo nepristrano određivanje temelj je pravilnog oporezivanja u dvije ili više zemalja u kojima posluje...

saznaj više

Analiza poslovanja i poslovno savjetovanje

Većina se tvrtki dugi niz godina nalazi u okruženju ekonomskih, društvenih i tehnoloških promjena. Internacionalizacijom tržišta raste konkurencija i pritisak stalne racionalizacije troškova i povećanja prihoda, te se time povećaju i zahtjevi prema menadžmentu tvrtki. Za donositelja odluka to predstavlja povećanu nesigurnost, veću kompleksnost i sve veću odgovornost u korporativnom upravljanju. SVE VIŠE TVRTKI TRAŽE VANJSKU PODRŠKU Zbog tih razloga, mnoge tvrtke, vlasnici i donositelji odluka sve se više oslanjaju na podršku vanjskih...

saznaj više

Priprema i zastupanje kod poreznih nadzora, žalbenih postupaka i upravnog suda

Učestalost poreznih nadzora ovisi prvenstveno o veličini poreznog obveznika. Budući da velike tvrtke ostvaraju najviše oporezivih prihoda, njihove kontrole su puno češće i detaljnije od kontrola ostalih poreznih obveznika. No, u posljednjih nekoliko godina povećao se i broj poreznih nadzora kod malih i srednjih poreznih obveznika. Osim općeg poreznog nadzora Porezna uprava uvodi i posebne kontrole koje su koncetrirane na PDV ili samo porez na dohodak. DOBRA PRIPREMA ZA POREZNI NADZOR Svaki poduzetnik, freelancer ili vlasnik obrta može se...

saznaj više

Profesionalno vođenje financijskog knjigovodstva

Osnovna pretpostavka uspješnog poslovanja je uredno i vjerodostojno knjigovodstvo. Knjiženja i druga evidentiranja obavljamo potpuno, točno, pravodobno, uredno i u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. Naš tim čine obrazovane, informirane i stručne računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju svih vrsta poslovnih, poreznih i računovodstvenih evidencija. Klijentima pristupamo s posebnom pažnjom kako bi pratili sve poslovne transakcije i ukazali na upravljanje prihodima i troškovima, te Vam pomogli u ostvarenju što veće dobiti....

saznaj više

Savjetovanje vezano za EU fondove

Nakon ulaska u Europsku uniju, Hrvatska ima mogućnost financiranja razvojnih projekata sredstvima EU fondova. Uz pomoć vanjskih suradnika u mogućnosti smo Vam pružiti savjetovanje od samog početka, kreiranja ideje za razvojni projekt te Vas pratiti kroz cijeli ciklus do revizije samog projekta.

saznaj više

Računovodstvo plaća i drugih primanja te kadrovske evidencije

Za poslodavce i zaposlene nudimo izradu svih propisanih mjesečnih i godišnjih izvještaja prema financijskim i poreznim tijelima, vođenje tekuće administracije koja uključuje prijave i odjave radnika, čuvanje trajne kadrovske dokumentacije, obračun plaća, ispis i priprema naloga za plaćanje te osnove savjetovanja iz radnog prava. Za ostale klijente nudimo kompletnu uslugu obračuna poreza, doprinosa i drugih davanja. Uz to, nudimo kontinuirano savjetovanje o aktualnim poreznim, kao i pitanjima iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Na kraju,...

saznaj više

Međunarodno porezno pravo

BILATERLNI UGOVORI O SPRJEČAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Hrvatska je sklopila mnogobrojne bilateralne ugovore kojima je cilj sprječavanje dvostrukog oporezivanja. Tu se radi o međunarodnim ugovorima, kojima je regulirano u kojoj mjeri država potpisnica ima pravo na oporezivanje dobiti ili dohotka ostvarenog u jednoj državi ugovornici ili pravo na oporezivanje prihoda od imovine koja se nalazi u jednoj od tih dviju država ugovornica. Ugovor treba spriječiti da fizičke ili pravne osobe koje u obje države ugovornice primaju ili ostvaruju...

saznaj više

Prodaja ili kupnja poduzeća

Sve se više tvrtki u Hrvatskoj prodaje ili kupuje. Razlozi su različiti. S jedne strane dolazi do prijenosa tvrtki nasljeđivanjem unutar obitelji, a s druge strane prijenos uvjetuju gospodarska kretanja ili proces koncentracije određene industrije. Prodaju se cijela poduzeća, ili dolazi samo do prijenosa udjela odnosno dionica tvrtki. Početne pozicije stjecatelja i prodavatelja uvijek su identične. Prodaja ili kupnja poduzeća može biti dvosjekli mač, te je potrebno pažljivo procjeniti sve mogućnosti i rizike. Priprema takve transakcije...

saznaj više

Porez na dodanu vrijednost

U dosadašnjem poslovanju, porez na dodanu vrijednost predstavljao je prolaznu stavku i bio jednostavan za primjenu. Međutim, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i primjenom novih pravila poslovanja na jedinstvenom zajedničkom tržištu Europske unije, porez na dodanu vrijednost u većini slučajeva predstavlja minsko polje. Pravila vezana uz porez na dodanu vrijednost neprestano se mijenjaju, pri čemo je potrebno sagledati i praksu Europskog suda pravde, što svakako opterećuje poslovanje poduzetnika koji se više ne mogu snaći u šumi propisa. Osim...

saznaj više

Porezno savjetovanje

Vaš ovlašteni porezni savjetnik stoji Vam na raspolaganju sa širokim spektrom usluga vezanih uz porezna i druga pitanja. Odgovaramo na Vaše upite pismenim putem, a po potrebi vodimo i osobni razgovor (kod nas ili u Vašem uredu). Osobni savjetnik će Vas aktivno obavještavati o svim poreznim promjenama, koje bi mogle biti od važnosti za Vaše društvo. TEKUĆE POREZNO SAVJETOVANJE UKLJUČUJE: porezno savjetovanje u pogledu nacionalnog poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak, poreza po odbitku, carina, te ostalih fiskalnih i...

saznaj više

Kontrola pravnog oblika

Uspjeh ili neuspjeh često ovisi o izabranom pravnom obliku poduzetnika. Koji pravni oblik je najprimjereniji ovisi o različitim faktorima – poreznim, ekonomskim ili pak ovisi o ograničenju odgovornosti. Isto tako kada postojeći pravni oblik nije najprimjereniji zbog izmijenjenih okolnosti te ga je potrebno ponovno razmotriti i možda izmijeniti. Savjetovanje Vam može ponuditi sljedeće usluge kod kontrole pravnog oblika: analiza postojeće poslovne situacije i poslovnih ciljeva vlasnika analiza postojeće razine odgovornosti, gospodarskih i...

saznaj više

Izaslanje djelatnika

MEĐUNARODNO IZASLANJE OSOBLJA (EXPATS/INPATS) Međunarodne koncerni vrlo često šalju svoje zaposlenike na rad u inozemstvu. Unaprijed je potrebno razjasniti mnoga pitanja. Kako se zaposlenici mogu optimalno izaslati s obzirom na troškove i porezne implikacije? Koje radne, porezne i socijalne propise treba uzeti u obzir kod u tuzemstvu i inozemstvu? Savjetovanje pomaže svojim klijentima temeljem već dokazanih koncepta izaslanja, uporabe porezno optimalnih rješenja kao i prilikom rješavanja administrativnih problema. S izračunima očekivanog i...

saznaj više