Analiza poslovanja i poslovno savjetovanje

Većina se tvrtki dugi niz godina nalazi u okruženju ekonomskih, društvenih i tehnoloških promjena. Internacionalizacijom tržišta raste konkurencija i pritisak stalne racionalizacije troškova i povećanja prihoda, te se time povećaju i zahtjevi prema menadžmentu tvrtki. Za donositelja odluka to predstavlja povećanu nesigurnost, veću kompleksnost i sve veću odgovornost u korporativnom upravljanju.

SVE VIŠE TVRTKI TRAŽE VANJSKU PODRŠKU

Zbog tih razloga, mnoge tvrtke, vlasnici i donositelji odluka sve se više oslanjaju na podršku vanjskih konzultanata, koji im pomažu u poslovanju i donošenju strateških rješenja. Osobito mala i srednja poduzeća prilaze poreznom savjetniku kao kontakt osobi za rješavanje pitanja vezanim uz njihovo poslovanje i upravljanje poduzećem. Porezni savjetnik ima uvid u poslovanje i upravljanje različitih tvrtki i u detalje je upoznat s njihovim poslovnim procesima, što mu omogućuje da može stručno i temeljito odgovoriti na specifična pitanja svojeg klijenta.

SAVJETOVANJE PODRŽAVA KLIJENTE U STRATEŠKIM PITANJIMA

Osim poreznog, Savjetovanje svojim klijentima pruža i različite usluge poslovnog savjetovanja. Savjetovanje pružamo na konkretno činjenično stanje i individualno, ovisno o potrebama i zahtjevima naših klijenata. Ne radi se o općem savjetovanju, budući da svaka tvrtka posluje na svoj način i svaki poduzetnik razmišlja drugačije.

SPECIFIČNE USLUGE

U području poslovnog savjetovanja Savjetovanje nudi slijedeće usluge:

 • analiza postojeće ekonomske situacije, utvrđujemo Break-Even-prihod, identificiramo fiksne i varijabilne troškove
 • dajemo podršku pri izradi kalkulacija za pripremu određene ponude ili za izradu konkretnog projekta, predlažemo osnivanje troškovnih centara ili izračuna konkretne satnice
 • identificiramo poslovne organizacije i moguće potencijale
 • razvijamo strategije za izradu ili prilagodbu cijena
 • razvijamo i prilagođavamo kontroling sukladno potrebama tvrtke
 • pružamo podršku pri kreiranju godišnjeg planiranja i budžetiranja, te pomažemo u provedbi mjesečne usporedbe između planiranog i ostvarenog

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

Pružanjem usluga financijskog savjetovanja našim klijentima pomažemo u ostvarivanju financijskih i poslovnih ciljeva. Vaš savjetnik s dugogodišnjim iskustvom i izvrsnim poznavanjem lokalnog i međunarodnog poslovanja pružit će neizostavnu podršku u stvaranju dodane vrijednosti Vašeg poslovanja.

Savjetovanje ima razvijenu ponudu konzultantskih usluga u području korporativnih i privatnih financija, od razvoja financijskih strategija, strateškog financijskog planiranja, savjetovanja u financijskom upravljanju do savjetovanja u procesima spajanja i preuzimanja. Naša usluga uključuje savjetovanje kod:

 • odabira financijske strategije
 • financiranja (ponuda financijskog tržišta, izvodljivost ulaganja, podrške u pregovorima)
 • spajanja i preuzimanja (Mergers & Acqusitions), te prodaja poduzeća
 • restrukturiranja
 • analize poslovanja
 • analize poslovnih transakcija ili projekata
 • procjena vrijednosti poduzeća
 • due diligence

INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE

Nudimo Vam sljedeće usluge:

 • opće investicijsko savjetovanje (pravni uvjeti, informacije o gospodarskoj grani, traženje poslovnih partnera)
 • provođenje postupka „Due dilligence“, procjene poduzeća ili dobrovoljne revizije financijskih izvješća u svrhu stjecanja poduzeća
 • potpora pri postupku stjecanja udjela i pomoć i savjetovanje kod osnivanja domaćeg poduzeća.