Međunarodno porezno pravo

BILATERLNI UGOVORI O SPRJEČAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Hrvatska je sklopila mnogobrojne bilateralne ugovore kojima je cilj sprječavanje dvostrukog oporezivanja. Tu se radi o međunarodnim ugovorima, kojima je regulirano u kojoj mjeri država potpisnica ima pravo na oporezivanje dobiti ili dohotka ostvarenog u jednoj državi ugovornici ili pravo na oporezivanje prihoda od imovine koja se nalazi u jednoj od tih dviju država ugovornica. Ugovor treba spriječiti da fizičke ili pravne osobe koje u obje države ugovornice primaju ili ostvaruju dohodak ne plaćaju porez dva puta.

TEMELJNA NAČELA MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA

U međunarodnom poreznom pravo postoje određena načela koji pomažu u primjeni ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja:

  • načelo rezidentnosti: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju u državi u kojoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište
  • načelo izvora prihoda: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju u državi iz koje prima prihode
  • načelo svjetskog dohotka: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju određene države sa svojim cjelokupnim dohotkom
  • načelo teritorijalnosti: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju dohotka koje ostvari na teritoriju određene države

SPRJEČAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Nakon dodjele prava oporezivanja određenoj državi, dvostruko oporezivanje se u načelu sprječava sa sljedećim metodama:

  • metoda izuzeća: država izuzima od poreza dohodak ostvaren u inozemstvu. Pod određenim okolnostima i ako je tako ugovoreno, izuzeti prihod može se uključiti u poreznu osnovicu radi utvrđivanja prosječne porezne stope koja će se zatim primijeniti na dohodak ostvaren samo u tuzemstvu (tzv. progresivna porezna stopa).
  • metoda uračunavanja: dohodak ostvaren u inozemstvu oporezuje se i u tuzemstvu, ali se porez plaćen na taj isti dohodak u inozemstvu uračunava u tuzemstvu.

PODRŠKA KOD SPRJEČAVANJA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Savjetovanje daje podršku klijentima kod kontrole i primjeni odredaba bilateralnih sporazuma, te u prijavi inozemnog dohotka u Hrvatskoj. Uz to, Savjetovanje može pomoći u koordinaciji međunarodnog oporezivanja u suradnji s poreznim savjetnikom druge države.

U dosadašnjem radu Savjetovanje je već pružalo pomoć tvrtkama i pojedincima u primjeni ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja. Bilo da je riječ o analizi formiranja stalne poslovne jedinice u drugoj državi, kvalifikacija prihoda od prodaje udjela društva od strane hrvatskog rezidenta ili oporezivanja izaslanog radnika. Pored vlastitih klijenata, Savjetovanje pomaže i drugim poreznim savjetnicima ili odvjetnicima u primjeni ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja za njihove klijente.

EKSPANZIJA U INOZEMSTVU

Ako hrvatski poduzetnik želi proširiti svoju poslovnu djelatnost u inozemstvo, postoje neke zamke na koje treba pripaziti.

Na prvom mjestu je analiza poslovnih mogućnosti u drugoj državi kao i ispunjavanje zakonskih uvjeta za obavljanje djelatnosti u istoj. U inozemstvu se zatim moraju pronaći i zaposliti pouzdani zaposlenici, što obično nije jednostavno prilikom pokretanja poslovanja na tuđem tržištu. Nakon toga je potrebno pripaziti na porezne implikacije takve djelatnosti, što predstavlja osobit izazov za domaće poduzetnike.