Prodaja ili kupnja poduzeća

Sve se više tvrtki u Hrvatskoj prodaje ili kupuje. Razlozi su različiti. S jedne strane dolazi do prijenosa tvrtki nasljeđivanjem unutar obitelji, a s druge strane prijenos uvjetuju gospodarska kretanja ili proces koncentracije određene industrije. Prodaju se cijela poduzeća, ili dolazi samo do prijenosa udjela odnosno dionica tvrtki.

Početne pozicije stjecatelja i prodavatelja uvijek su identične. Prodaja ili kupnja poduzeća može biti dvosjekli mač, te je potrebno pažljivo procjeniti sve mogućnosti i rizike. Priprema takve transakcije iziskuje mnogo vremena i energije. Bez podrške iskusnih konzultanata prodaja ili kupnja tvrtki, zbog brojnih zamki i specifičnih momenata, može biti povezana s nepremostivim preprekama i vrlo često ne dolazi do same realizacije. U skladu s time, kod prodaje ili kupnje poduzeća ili poslovnih udjela preporučamo uključivanje stručnjaka.

USLUGE SAVJETOVANJA KOD KUPNJE ILI PRODAJE PODUZEĆA

Savjetovanje, odnosno njegovi partneri i članovi društva uspješno su proveli nekoliko akvizicija tvrtki ili su sudjelovali na strani prodavatelja poduzeća kao vanjski konzultanti. Uz vanjske suradnike u odvjetničkim uredima, Savjetovanje Vam može pružiti cjelokupni spektar usluga uključujući pravno savjetovanje, usluge javnog bilježnika, porezno i računovodstveno savjetovanje.

DUE DILIGENCE

Due diligence općenito znači procjenu realizacije posla iz komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta. Bavi se razumijevanjem poslovanja ciljanog društva, i potvrđuje hoće li društvo koje kupuje dobiti ono što misli da kupuje, otkrivajući svaki rizik pri sklapanju poslova, pronalazeći stavke za pregovore i pomažući u planiranju integracija nakon sklapanja posla.

S druge strane, porezni Due diligence trebao bi biti osnovni korak prilikom namjeravane transakcije odnosno potencijalnog ulaganja. Cilj poreznog Due diligence je identifikacija poreznih mogućnosti i rizika, te dobivanje saznanja koja omogućuju provedbu porezno-optimalne transakcije.

Due diligence je važan dio svake faze poslovnog ciklusa, osobito kod ulaganja financijskih sredstava, ulaženja u ugovorne odnose ili prilikom stjecanja novih društava.

Temeljem našeg iskustva spremni smo Vam pomoći u donošenju Vaših odluka kod donošenja poslovnih odluka i porezne optimizacije ulaganja.

MERGERS & ACQUISITIONS

Poduzetnike i javna društva savjetujemo pri svakom koraku određene transakcije od same ideje do njezine uspješne realizacije, što osobito uključuje:

  • planiranje ciljeva, strategije i priprema transakcije
  • procjena, postavljanje ciljeva poduzetnika i investitora, provedba Due diligenca i pomoć kod pregovaranja, sve do okončanja i integracije procesa.

PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Pitanje koliko vrijedi određeno poduzeće ili određeni udjel može se postaviti u različitim momentima poslovanja. Uz porezne razloge, procjena poduzeća dolazi u obzir i kod prijenosa poduzeća na nasljednike, ulasku novih članova u društvo, utvrđivanju visine naknade kod izlaska članova ili squeeze out-a, te u slučaju preuzimanju poduzeća.

Kod razvoja ili rasta poslovanja, manjih ili većih investicija, odnosno kupnje ili prodaje poduzeća, važno je razumijevanje njihovog financijskog učinka. Procjena financijskog učinka i rizika zahtjeva posebne metode pri izradi poslovnih planova, procjene vrijednosti, planiranja i kontrole.

Procjena vrijednosti je skupni naziv za analizu financijskih izvještaja pojedinog društva. Njen cilj je steći okvirnu informaciju o vrijednosti pojedinog društva. Kako je vrijednost apstraktan pojam tako se na vrijednost društva može gledati na više načina:

  • kao na vrijednost imovine društva
  • kao diskontiranu vrijednost budućeg cashflow-a (DCF-postupak)
  • kao na vrijednost utvrđene metodom više faktora (npr. procjena temeljem vrijednosti na burzi i sl.).