Profesionalno vođenje financijskog knjigovodstva

Osnovna pretpostavka uspješnog poslovanja je uredno i vjerodostojno knjigovodstvo. Knjiženja i druga evidentiranja obavljamo potpuno, točno, pravodobno, uredno i u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Naš tim čine obrazovane, informirane i stručne računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju svih vrsta poslovnih, poreznih i računovodstvenih evidencija. Klijentima pristupamo s posebnom pažnjom kako bi pratili sve poslovne transakcije i ukazali na upravljanje prihodima i troškovima, te Vam pomogli u ostvarenju što veće dobiti.

PROFESIONALNI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ SA SAVJETOVANJEM

Profesionalno izrađen godišnji financijski izvještaj ne predstavlja samo ekonomsku situaciju u društvu i ne daje samo podatke za izradu porezne prijave, već pruža i važne informacije za daljnje planiranje i investicije poduzetnika. Osim toga, profesionalno pripremljen financijski izvještaj društva najbolja je poslovna posjetnica tvrtke kod banaka, vlasnika društva, potencijalnih kupaca kao i Porezne uprave.

PRILAGOĐAVANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POTREBAMA KLIJENATA

Za potrebe poduzeća, obrtnika i slobodnih zanimanja i drugih, Savjetovanje preuzima brigu pripreme profesionalno izrađenog financijskog izvještaja, ovisno o pravnom obliku i vrsti financijskog izvještaja. Pri tome se na prvom mjestu uvijek nalazi klijent, te se financijski izvještaj prilagođava njegovim potrebama, naravno, u skladu s zakonom. Redovitom godišnjem financijskom izvještaju Savjetovanje može nadodati i ekonomske analize, financijski i imovinski položaj, dodatna objašnjenja, a po potrebi i izradu bilješki. Na taj način klijent može birati kako će mu financijski izvještaj izgledati.

POSLOVNE I PRIVATNE POREZNE PRIJAVE

Kao standardnu uslugu, Savjetovanje priprema Vašu poreznu prijavu – od prijave poreza na dohodak, preko prijave poreza na dobit do izrade prijave poreza na dodanu vrijednost.

EVALUACIJA S CILJEM UNAPREĐENJA POSLOVANJA

Kako obveza vođenja poslovnih knjiga ne bi predstavljalo teret, Savjetovanje pruža tvrtkama, obrtnicima i samostalnim zanimanjima mogućnost jedinstvenog i profesionalnog financijskog računovodstva. U okviru financijskog računovodstva pažljivo se obrađuju sve relevantne činjenice i podaci i razumljivo prezentiraju klijentu.

Osim toga, Savjetovanje može kombinirati sve vrste evaluacija s financijskim izvještajem, kao i izradu mjesečne analize planskog i stvarnog stanja, što može pomoći u ostvarivanju ili poboljšanju godišnjeg rezultata.